24. ročník turnaje Járy Masopusta

Přidáno: 21. října 2022

  T J S O K O L M i s t r o v i c e, z.s.
  šachový oddíl
  Vás srdečně zve na další již

  24. r o č n í k  t u r n a j e  J á r y  M a s o p u s t a

  Turnaj je podpořen ČUS Sportuj s námi
  Turnaj je současně přeborem PDŠS v rapid šachu jednotlivců na rok 2022


  Datum: sobota 12. listopadu 2022
  Místo konání: tělocvična u Hostince U Novotnů
  Hrací systém: švýcarský na 9 kol, 2x15 minut + 5 sekund na tah
  Rozhodčí turnaje: Ing. Martin Šmajzr, mobil +420 605 158 028
  Ředitel turnaje: Karel Halbrštát, Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice
  Telefon: mobil +420 606 101 706
  E-mail: khalbrstat@seznam.cz
  Startovné: 150,-Kč/os., ze startovného jde 50,-Kč na oběd
  Ceny: televizor, mobil, rychlovarná konvice a další ceny.
  nejlepší hráč do 1550 národního ELA: 300,- Kč
  nejlepší hráč do 1750 národního ELA: 300,- Kč
  nejlepší hráč do 1950 národního ELA: 300,- Kč
  nejlepší senior (nar. 1962 a starší): 200,-Kč
  nejlepší junior (nar. 2002 a mladší): 200,- Kč
  nejlepší žena: 100,- Kč
  nejlepší juniorka (nar. 2002 a mladší): 100,- Kč
  Dále věcné ceny věnované sponzory
  Ceny pro hráče registrované v PDŠS:
  1.místo: 1200,- Kč, 2.místo: 800,- Kč, 3.místo: 600,- Kč, 4.místo: 400,- Kč, 5.místo:
  300 Kč, 6.místo 200,-Kč, nejlepší senior (nar. 1962 a starší): 400,-Kč, nejlepší
  junior (nar. 2002 a mladší): 400,- Kč, nejlepší dorostenec (nar. 2004 a mladší):
  200,-Kč, nejlepší žena: 200,- Kč, nejlepší juniorka (nar. 2002 a mladší): 200,- Kč,
  nejlepší dorostenka (nar. 2004 a mladší): 100,-Kč
  Souběh cen v Memoriálu i v rámci PDŠS je možný.


  Turnaj se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.
  Časový rozvrh: 8:00 – 8:50hod. prezentace
  9:00 zahájení turnaje
  9:05 – 17:00 1. – 9. kolo
  17:10 vyhlášení výsledků
  Hrací materiál: na každého lichého hráče je nutné přivést kompletní
  šachovou soupravu a funkční digitální hodiny, jinak
  pořadatelé nemohou zaručit přijetí do turnaje.
  Občerstvení: během celého turnaje Hostinec U Novotnů
  Přihlášky: e-mailem, SMS na ředitele turnaje do 11. 11. 2022 do 18:00 hodin
  Uveďte vždy jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO nebo VT.


  Možnost zajištění omezeného počtu noclehů.
  Turnaj bude započten na rapid LOK a Fide rapid ELO
  SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ